W jakiej sprawie konieczny jest udział profesjonalnego pełnomocnika?

W jakiej sprawie konieczny jest udział profesjonalnego pełnomocnika?

10 stycznia 2011 Wyłącz przez Aleks

Procedura cywilna w Polsce co do zasady przewiduje, że większość spraw może być prowadzona przez strony samodzielnie. Oznacza to, że możemy sami wszczynać postępowania i składać pisma procesowe, w tym środki odwoławcze od większości orzeczeń. Statystyki pokazują jednak, że Polacy coraz częściej decydują się na korzystanie z pomocy prawników – przede wszystkim przedstawicieli zawodów takich jak adwokat i radca prawny (posiadają oni bowiem uprawnienia do reprezentacji swoich klientów w sądzie).

Z czego wynika częstsze zatrudnianie prawników?

Przyczyn takiego zjawiska jest wiele. Do najważniejszych zaliczyć należy:

  1. skomplikowanie procedur – mamy coraz większą świadomość faktu, że pewne uchybienia procesowe mogą skutkować przegraniem sprawy, nawet, gdy w zakresie słuszności wiemy, że mamy rację;
  2. większą świadomość prawną – coraz częściej rozumiemy, że w większości przypadków profesjonalista zadba o nasze interesy lepiej i w ostateczności wyjdziemy na tym korzystniej – także finansowo;
  3. obniżenie kosztów i zwiększenie dostępności obsługi prawnej – na rynku jest znacznie więcej kancelarii niż jeszcze kilka lat temu, przez co możemy wybierać zarówno między ofertami, jak i cenami.

Czy zawsze warto zatrudnić prawnika?

Na takie pytanie nie sposób odpowiedzieć ogólnie. Wszystko zależy od okoliczności sprawy (jej stopnia skomplikowania oraz charakteru, np. w przypadku spraw rodzinnych profesjonalny pełnomocnik często pozwala ochłodzić emocje) a także naszych własnych predyspozycji. Wiele osób nie czuje się komfortowo, występując przed sądem nawet w charakterze świadka, występowanie więc we własnym imieniu w czasie rozprawy może być jeszcze trudniejsze. Więcej informacji znajduje się pod adresem kancelariaminsk.pl

Jeśli zaś zdecydujemy się na samodzielną reprezentację pamiętajmy, że istnieje zakres spraw, w których udział profesjonalnego prawnika jest obowiązkowy. Zawsze warto więc sprawdzić przepisy, dotyczące naszego postępowania.